Temsilcilik İçin :

18+ yaş ve üzerinde TC vatandaşı olan kişilerin, Vakıf yıllık faaliyet planında tanımlı görevleri yerine getirmek yoluyla Vakıf Temsil Komitesi üyelik statüsü elde ederler.

Temsil Komitesi üyeleri, Vakfı temsilen Türkiye sınırları içinde ve dışında düzenlenecek tüm temsil faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Vakıf misyonunun yaygınlaştırılması amacıyla yola çıkarlar.

Temsil Komite üyesi olmak için istek duyan kişilerin aşağıdaki başlıklardan en az 3 tanesinde deneyimli olmaları, referans gösterebilir olmaları istenir;

Temsilcilerin Deneyimi ve Tutkuları :

Temsilci Kendine Neyi Tekrarlar?

Temsilci-Vakıf-Toplum EŞ KAZANIM TANIMI :

Vakıf Etik ve Değerler Komitesi tarafından , Temsil Komitesi üyelerinin bireysel ve ekip performansı değerlendirilip uygun bulunduğu takdirde, Temsil Komitesi’nin tüm üyeleri için aşağıdaki puantaja göre eş-kazanım planı uygulanır.

  • Komitede adı geçen her üye yıllık 80 saatten az, 240 saatten fazla olmayacak şekilde, belirli tema ve görevlerde temsil hizmeti*1 sunar.
  • Komite üyelerinin her biri Vakıf Mütevelli’lerinden biri ile 3 ayda birden seyrek, ayda birden sık olmayacak şekilde bire bir mentorluk seansına katılır.
  • Komite üyeliği başlamasından önce aday her üye Vakıf projelerinde en az 12 saat gönüllü hizmet sunmuş olmalıdır. Bu dilim görevi yerine getirmek için gerekli adımları atmak üyenin kendi sorumluluğundadır.

*1; Yıllık temsil hizmetini ve Vakıf Yönetim Kurulu’nun önerdiği gelişim programlarından birini tamamlayan üyelere uygulanacak liyakat programı şu şekildedir:

-80 saat hizmet ve 1 gelişim programı tamamlayan üyelere: referans mektubu,

-160 saat hizmet ve 3 gelişim programı tamamlayan üyelere: referans mektubu + kar amaçlı veya kar amaçlı olmayan girişimi için kuruluş aşaması teknik ve finansal danışmanlık desteği,

-240 saat hizmet ve 4 gelişim programı tamamlayan üyelere: referans mektubu + kar amaçlı veya kar amaçlı olmayan girişimi için kuruluş aşaması teknik, idari danışmanlık desteği ve Komite Onayıyla proje fon desteği

Bağış Yapmak İçin :

Havale veya EFT ile bağış yapmak için:

Yaşamak Vakfı

Yapı ve Kredi Bankası, Kızıltoprak Şubesi,

TL IBAN: TR06 0006 7010 0000 0089 3047 86

USD IBAN: TR59 0006 7010 0000 0089 4245 97

Euro IBAN: TR39 0006 7010 0000 0089 4246 66

Gönüllü Olmak İçin :

8+ yaş ve üzerinde TC vatandaşı olan kişilerin, Vakıf projelerindeki görevleri yerine getirmek yoluyla Vakıf Gönüllü Komitesi üyelik statüsünde Türkiye sınırları içinde ve dışında düzenlenecek eğitim, panel, seminer, sempozyum, kongre, sergi, festival, oyun ve spor şenlikleri, yarışmalarda gönülden katkı sağlamaları hayaliyle yola çıkılır.

Komite üyesi olmak için istek duyan kişilerin aşağıdaki alanlarda yeterlilik sahibi olmaları istenir;

Gönüllünün Yeterlilikleri ve Hedefleri :

Gönüllü Kendine Neyi Tekrarlar?

Hangi Görevlerde Gönüllülük Yapar?

Gönüllü-Vakıf-Toplum EŞ KAZANIM TANIMI :

Vakıf Temsil Komitesi tarafından değerlendirilip uygun bulunduğu takdirde, Gönüllü Komitesi’nin tüm üyeleri için aşağıdaki puantaja göre eş-kazanım planı uygulanacaktır.

  • Komitede adı geçen her kişi seçtiği gönüllülük alanında çalışmaya başlamadan önce konunun tanım ve kapsamına uygun bir “oryantasyon” eğitimi alır. Bu eğitim Vakıf veya Vakfın vekili olan kuruluş tarafından gerçekleştirilebilir. Eğitimler sonunda tamamlama belgesi verilir.
  • Eğitimini tamamlayan kişiler Vakıf web sitesinden Gönüllü Komitesi üyelik anlaşmasını imzalar ve üye tabanına kayıtları yapılır. Gönüllü kişiler hangi alanlarda ve projelerde, hangi zaman (hafta içi, hafta sonu, tüm yıl veya belirli bir dönemde, gibi) çalışmak istediklerini bilgisini Vakıf’la yazılı olarak paylaşırlar.
  • Komite üyeliği başladıktan sonra gönüllüye, kendi ilgi alanları doğrultusunda en az bir hafta önceden sms ile haber verilerek ve Vakıf web sitesinde ana sayfada duyurularak göreve çağrı yapılır. Gönderilen çağrıya sms ile olumlu yanıt veren gönüllü ilgili göreve yerleştirilir.

Gönüllü Komitesi üyelerine yönelik takdir-kazanç programı şu şekildedir:

-Günlük çalışmalarda (aşgari ücret X 2/22) ;

-20 günden kısa süre devam eden ve dört günden daha uzun çalışmalarda (gün sayısı X aşgari ücretX1,2/22)

-1 Aydan 6 aya kadar süren çalışmalarda ( ay sayısı X aşgari ücret)

-6 aydan daha uzun süren çalışmalarda gönüllünün göstermiş olduğu katkıya orantılı olarak, Vakıf Mütevelli Kurulu onayıyla, Temsil Komitesi’nin yürütmekte olduğu güncel girişimde sabit personel statüsünde görev önerilir