• Toplumsal uzlaşı,
 • biyo-mekanik insan,
 • sosyal ıraksama,
 • bitki örtüsü,
 • ulaşımda tükenen zaman,
 • kirlenen kaynaklar,
 • alış-veriş sporu,
 • dönüşüm teknolojisi,
 • yok edilemez atıklar,
 • arşiv-kültür-sanat-tarih-imece kültürü,
 • sonsuz gençlik,
 • beden-zihin-ruh bütünlüğü,
 • şöhret, bilinirlik,
 • itibar,
 • çevreci beceriler,
 • evden çalışma,
 • aile eşleme,
 • fikrini/üretimini yayımlamak,
 • kazanma hırsı,
 • paylaşarak büyüme/büyütme,
 • kendine yardım,
 • diğer yaşamları keşif,
 • yaşam kalitesi