Yaşam/iş alanına duyarlılığı geliştirecek projelerde hizmet eden birey, en yakın çevresine ve buranın en doğal dengesine anlamlı katkıda bulunmayı, korumayı sorumluluk edinir.