Kurumların mevcut İçsel Liderlik Gelişim Süreçlerini destek programıdır:

  • Hizmet alan-verenin aynı coğrafyada, yaşam, eğitim ve faaliyet gösterdiği,
  • 8-18 yaş aralığında gençlere, 40 yaş üstü gençler tarafından sunulacak,
  • kendi geliştirdikleri projelerin etki alanının genişletilmesinde,
  • ebeveynlik deneyimli ve çalıştığı kurumun önemli varlık/risklerini yöneten kişilerin gönüllü/sponsor hizmetinde

bulunmaları hedeflenir.